Пътят на Карма

Код: К001
Пътят на Карма
Описание

280 стр; м.к.

Пътят на карма - Джуди Хол

В тази книга подробно и в достъпна форма е представено общо изложение на теорията за карма. Авторката, посветила повече от 25 години на изучаването на тази тема, отделя особено внимание на определението за карма, на кармичните теми и причини, на позитивната карма, кармата на страданието, работата и жизненото призвание, на кармата на взаимовръзките и общуването, кармичните техники, ученията за карма, съществуващи в различни културни и религиозни традиции. Книгата е предназначена за широка читателска аудитория.

Share

-30%
Цена: 9.80лв.
Каталожна цена: 14.00лв.
Отстъпка: 4.20лв. (30.00%)
Брой:
Изпрати на приятел Добави в списъка с желания

ВЪВЕДЕНИЕ

Милиони хора по цял свят във всекидневния си живот се ръководят от учението за карма. Мнозина от тях, особено последователите на източните религии (и по-специално ревностните последователи на индуизма), вярват, че живота им се управлява от тяхната лична карма. В техните представи карма се отъждествява с рока – неизбежната съдба, тоест това, което неминуемо ще се случи. Те разглеждат своя живот като кулминация на безкрайна поредица от постъпки, извършени от тях в предишни въплъщения. В конкретните обстоятелства на сегашното си съществуване те виждат закономерен резултат, обоснован от поредица причини, преминаващи от миналото в бъдещето.

Вярата в карма означава признаване на принципа на реинкарнацията (въплъщаване на безсмъртната душа в ново тяло) и реалността на минали (предишни) животи. Приписват на Буда следното изказване: „Бях свидетел как хората се прераждаха в ново тяло, свършвайки земния си път. Видях висшето и низшето, блестящото и нищожното, наблюдавах как всеки преживяваше благодатно ново раждане или обратното – мъчително, носещо страдание, в съответствие със своята карма”. Според думите на тибетския лама Согиял Ринпоче, кармата представлява „не само силата, потенциално съдържаща се в действията, но и резултатите, до които водят едни или други действия”. Като подчертава, че карма трябва да се разбира не само като предопределеност и неизбежна съдба, а като закон за естествената причинно-следствена връзка, той се позовава на Буда: „Подобно на художник, карма твори всичко и създава причудливата линия на движенията, подобно на изкусна танцьорка”. За да приеме човек учението за карма, съвсем не му е необходимо да вярва в реинкарнацията. Карма може да възникне и да се прояви във вид на определени последици още през този живот, който ни е даден „тук и сега”. Няма да преувеличим нищо, ако кажем, че всеки човек, живеещ според евангелската заповед: „Постъпвай с другите така, както би искал да постъпват с теб”, изпълнява по този начин кармичния принцип, без дори да се замисля за това.

Карма

-Това е процес, чрез който ние се срещаме „лице в лице” с плодовете на своите ръце и жънем това, което някога сме посели.

Душа

-Това е вечният принцип на битието, който остава в сила, „преминава” от един наш живот в друг и е носител или работен инструмент на карма.

Реинкарнация

-Превъплъщаване, кръговрат на последователно сменящи се животи, които изживяваме в различни физически обвивки. От принципа на реинкарнацията следва, че душата на сега живия човек преди е пребивавала в друго тяло. След неговата смърт душата не се унищожава, а съществува в друго измерение и на определен етап си намира ново физическо тяло.

За онези, които се отнасят към карма като към неизбежна съдба, тя е синоним на нещо неизбежно, фиксирано веднъж и завинаги, неспособно на развитие. За голяма част от последователите на индуизма например карма е своеобразен категоричен закон, вътрешно задължение, морален дълг. За тях пътят им е предначертан и те не могат да се отклонят от него. Същевременно за други карма е подвижна, гъвкава същност, която не изключва идеята за еволюцията. За такива хора карма е нещо като духовен компас, който им позволява да стигнат до самоопределение, тоест активно да се отнасят към възникващите ситуации и да реализират себе си като личности. Може да се каже, че в случая карма се проявява като памет, спомен за съзидателния опит на душата (обозначаван най-често със санскритската дума „дхарма”, в смисъл „начин за постигане, път”). За хората, придържащи се към това разбиране за карма, тя не е само закон за неизбежното възмездие за извършените от тях постъпки. В карма те виждат проявата на универсален компенсаторен механизъм и източник за развитие. Като осигурява приемственост, карма създава известно равновесие, дава им опорна точка в живота. Прецизността, с която действа принципът за уравновесяването, характеризира същността на карма като процес на „действие – реакция”. В широк смисъл карма е една или друга форма на компенсация, „на изкупуване на вината” за причинена вреда и това не отменя нейния динамичен, творчески характер. За вярващите, защитаващи тези позиции, карма е възможност да се обяснят конкретни обстоятелства от техния живот, неприятният опит и страданията, които им се случват. Понятието за карма е възникнало още в древността. За пръв път то се появява в свещените индуистки и будистки източници, но се среща също така и в другите световни религии (макар не винаги да е ярко изразено). Думата „карма” има санскритски произход и означава „работа или действие”. Това е постоянно извършващ се, неспирен процес. Би трябвало да го разбираме така – нещо се е задвижило и този факт поражда едни или други последици, „отзвуци”. Те могат да се проявят на най-различни нива, понякога грубо и зримо, а друг път едва забележимо, при това не винаги веднага – ефектът може да настъпи след неопределено дълъг период от време. Подвластни на карма могат да бъдат не само постъпките, но също така мислите, жизнените принципи и желания. Тя обединява в себе си всичко, което душата е преживяла – обобщения резултат от много цикли и въплъщения. И макар в будизма да липсва представата за душата като за отделна, самостоятелна същност, преминаваща от един в друг живот, обединявайки различните въплъщения, нейните функции изпълняват така наречените кармични семена („праформи”), присъстващи във всеки момент на битието и преливащи се във всеки нов момент, идващ на мястото на стария. По правило, карма се асоциира с новото раждане, но всъщност и тук няма никаква твърда зависимост. Миналото винаги си остава минало, независимо дали то е свързано с живота, който ни е даден сега като непосредствен чувствен опит, или е изцяло заключено в предишен живот. Всяко действие неминуемо води след себе си едни или други последици и затова факторът време на практика не играе никаква роля в отработването на карма.

Предишни животи

-Други животи, които душата е изживяла в периода на своето съществуване на земята и в други измерения на съществуването.

Карма подразбира безкрайна (процесуална, непрекъсната) причинност. Би следвало да разбираме, че това, което ни се случва в сегашния момент, е закономерен резултат от наше индивидуално или колективно действие, извършено в миналото. Карма не е подложена на разрушение или на „загниване”. Тя не отслабва, не губи своята сила с течение на времето. Тя може обаче „да се притаи на дъното”, „да дреме” в очакване кога ще се появят условията, благоприятни за нейното „съзряване”. Ако говорим за резултата от някаква конкретна постъпка, той не винаги се проявява веднага и по-най-очевидния начин. Понякога възмездието може да бъде отсрочено. Случва се така, че на душата се налага да изпие чашата на кармата, напълнена в периода на нейните съществувания преди стотици години. Това се обяснява с факта, че по-рано не е имало предпоставки за „очна ставка” между душата и кармата. Отначало душата трябва да се издигне на необходимата степен на зрелост, да натрупа необходимия потенциал, да се научи да прониква в скритата същност на нещата. Преди да настъпи това „незрялата” душа е неадекватна за културните, икономическите и екологичните фактори, подпомагащи такива прозрения. Когато отбелязваме тези моменти, би следвало да помним, че времето не е линейно и не означава хронологични рамки. Ако у нас се създава впечатлението, че такива рамки съществуват, то виновни за това са линейността и ограничеността на човешкото съществуване в пределите на Земята. Затова твърдението, че карма напомня за себе си през големи периоди от време, е много относително. Успоредно с това се появяват и признаци, че „бумерангът” на карма има тенденцията да се връща все по-бързо и по-бързо. Мнозина ще потвърдят, че сега вече няма нужда да се чака друг живот – последствията от това, което сме извършили, се проявяват практически незабавно. За да се прояви карма, не е важен мащабът на постъпката. Най-незабележимото действие, най-мимолетната мисъл са в състояние да послужат като достатъчно основание за карма. Може да се каже, че всеки миг на битието крие възможни последствия. И те не са задължително отрицателни. Добрата, благодатната карма съзрява по същия начин, както и много по-неблагоприятната. Буда казва: „Не пропускай и най-малката добра постъпка, смятайки, че тя не влиза в сметката. Големият съд се пълни от нищожните, малки капки влага”. Примитивният подход приписва на карма функциите на наказваща десница. Това не съответства на действителността. Всъщност карма е неутрална – тя не произнася обвинения и не съди. Така нареченото „фатално невървене” не е нищо друго, освен резултат от конкретни постъпки и действия, извършени в миналото, последствията от които упорито „изплуват” всеки път, сякаш подсказвайки ни, че е необходимо сами да се коригираме, да превърнем негативния импулс в позитивен. Най-често в такива случаи казваме: „Трябва да се постараем да променим обстоятелствата”. Преследващите ни неуспехи са инструмент за обучение, подпомагащ връзката между нашите действия, извършени в миналото и в настоящето.

Регресия

-Това е връщане към минали животи, непосредствено преживяване на миналото благодарение на хипнотично въздействие или чрез една или друга форма на промяна на съзнанието.

„Четене” на живот

-Или разкриване на кармичната памет – това е „впечатление”, получено от посветено лице (ясновидец), което чрез настройване на честотите на духовните вибрации на своя клиент вижда негови минали животи и кармични последствия. В наши дни много хора изследват своята карма чрез регресия в минали животи или събития.

Преживявайки наяве миналото, те успяват да разберат силите, действащи в настоящето. Вътрешният взор започва да забелязва онези действия, мисли и намерения, които някога са задвижили „махалото” на причинно-следствената връзка. Подобен опит се натрупва в много страни по света. Днес въз основа на регресивните „екскурзии” на хора, които по този начин изследват своята карма, а така също опирайки се на опита на американския ясновидец Едгар Кейси, получен от „прочита” на множество животи, както и на опита на други способни да виждат (в това число и авторката на тази книга), могат да се направят следните изводи. Карма може да се проявява двустранно: или като повтаряща се последователност от вътрешно обосновани постъпки, осъзнати позиции и убеждения, характерни само за дадения индивид, която се възпроизвежда в цяла поредица въплъщения (графично е подобна на рисунката на планинска верига), или като „люлка”, която се люлее нагоре – надолу между две крайни положения със затихваща амплитуда до момента, когато спре в равновесно състояние. За да илюстрираме първия тип проява на карма, може да дадем следния пример. Една жена в минал живот имала травматизиращ опит в сексуалните контакти, който породил у нея патологичен страх от мъже. Напълно вероятно е в следващите няколко живота този страх да е пуснал още по-дълбоки корени, тъй като е известно, че това, от което човек най-много се страхува, по някакъв тайнствен начин се привлича от него. На практика това би могло да означава, че първоначалният травматизиращ опит е бил последван от също толкова неприятни продължения и страхът, изпитван от тази жена от представителите на противоположния пол, само се е усилил.

Като средство за преодоляване на този мъчителен страх жената съзнателно избрала най-яростния феминизъм от лесбийски тип. В този случай нещата се решават твърдо: или да се изкоренят мъжете като отвратително зло, или – в случай че първото е невъзможно – доброволно да се поеме обет за вечно безбрачие. В миналото такива жени отивали в манастир. Възможна е и такава ситуация, при която на физическо ниво карма се проявява като органична неспособност да се води полов живот – аноргазмия, вагинизъм или други типични спътници на преживян някога и вкоренил се страх в сферата на сексуалните отношения. Би било по-правилно тези отклонения от нормата да се характеризират като нарушена функция, отколкото като болест. В подобна ситуация на жената е присъщо да поема ту мъжка, ту женска роля, като преминава през въплъщения в единия или в другия пол, опитвайки се по този начин да избегне парализиращото влияние на страха. Но изживявайки някои животи като мъж, тя просто превежда нещата на нивото на отсрочената, „дремеща” карма. Непременно обаче ще дойде момент, когато съзрялата душа ще подскаже на жената, носеща бремето на подобен проблем, как да разсече този отдавна завързал се психологически възел или, в краен случай, как да намери отговор на този вътрешен мъчителен въпрос. Може да има много варианти. Обстоятелствата, формирали страховете на жената с тежък кармичен сексуален опит, могат да бъдат нарочно драматизирани до краен предел, могат да бъдат нажежени до „точката на кипене”. Това е тежкият път на „изживяване”, на преработване на кармата. Има и други по-щадящи, по-малко разрушителни начини. Човек може да влезе в конструктивен диалог със своята карма. Страдащата от сексуална дисхармония жена може да срещне мъж с добро сърце, истински рицар, който отново да й подари радостите на битието, като върне първоначалния светъл смисъл на това, което за нея някога е било опетнено и потъпкано. Рицарят, разбира се, е идеалният вариант. Лечебен ефект може да има и просто срещата с мъж, който има черти на характера, рязко разграничаващи се от тези, с които тази жена се е сблъсквала в други животи. Така или иначе, изцеление ще настъпи, страхът ще бъде преодолян.

Бюлетин

 

Запишете се за бюлетина и научете първи за нови издания и специални предложения!
* задължителни полета

Безплатна доставка

Всяка поръчка на стойност над 60 лв. ще бъде доставена до Вас напълно безплатно!

 

Количка

Количката е празна.

Най-продавани

Законите на парите

Законите на парите

-30%
Цена: 10.50лв.
Каталожна цена: 15.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена: 10.50лв.
Каталожна цена: 15.00лв.
Отстъпка: 4.50лв. (30.00%)

Намерете ни

 

Follow ikanhira on Twitter